Tại Ecolodge, chúng tôi có 9 bungalow trong đó có 12 phòng riêng (8 phòng đôi / 2 giường đơn + 4 phòng 3 người) và chúng tôi có một ngôi nhà lớn nhất – nhà chung có 16 giường (1m x 2m) (bạn có thể xem hình trong bộ sưu tập) .

Trong phòng Đôi: có 2 giường: giường lớn (2m x 2m) và giường nhỏ (1m x 2m), thông thường loại phòng này dành cho 2 người hoặc gia đình nhưng chúng tôi cũng chuyển thành phòng 3 người khi khách có nhu cầu. Có thể tách giường lớn thành 2 giường nhỏ (1m x 2m)

Phòng 2 giường đơn: chỉ có 2 giường nhỏ (1m x 2m), đôi khi khách yêu cầu, chúng tôi ghép 2 giường thành một giường lớn cho vợ chồng.

Trong phòng cộng đồng có 8,5 gian, rộng mỗi gian 3,5m, được ngăn bằng rèm. Trong mỗi phòng có 2 giường đơn và chúng tôi có thể kê giường đôi khi khách muốn. Vì vậy, tổng thể trong ngôi nhà cộng đồng này, chúng tôi có 17 giường đơn

Tất cả các phòng đều được trải nệm êm ái 20cm, khu vực này không cần điều hòa vì độ cao 1440m so với mực nước biển nhưng vào mùa đông chúng tôi có 2 lò sưởi tại Nhà hàng Sơn tra.